Polityka prywatności

Abyś mógł bezpiecznie korzystać z serwisu MachineryZone, niniejsza Polityka prywatności określa warunki, na jakich firma MB Diffusion gromadzi, przetwarza i chroni Twoje dane osobowe.

I -Rodzaj gromadzonych danych


 • Dane, które wprowadzasz

  O obowiązkowym lub opcjonalnym charakterze wprowadzanych danych informuje znak gwiazdki.

  Tworzenie konta

  Tworząc konto w serwisie MachineryZone, musisz podać następujące informacje: kraj, rodzaj działalności, zwrot grzecznościowy, nazwisko, imię, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu.

  Możesz również podać nam następujące informacje: data urodzenia, zdjęcie, zawód.

  Jeżeli kupujesz kredyty z poziomu konta, musisz podać również informacje dotyczące płatności (numer karty bankowej), które będą dostępne tylko dla naszego dostawcy usług płatniczych, z zastrzeżeniem zapewnienia standardu bezpieczeństwa o nazwie „PCI-DSS ” (Payment Card Industry Data Security Standard). Nasz dostawca, działający jako podwykonawca, ma dostęp do danych osobowych, które są bezwzględnie konieczne do wykonywania jego usług, ale nie jest upoważniony do ich wykorzystywania w innych celach. Ponadto jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz w oparciu o przepisy mające zastosowanie do ochrony danych osobowych.

  Zamieszczanie ogłoszenia

  Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie w serwisie MachineryZone, musisz podać następujące informacje: kraj, typ działalności, zwrot grzecznościowy, imię, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu. Musisz także podać informacje dotyczące płatności (numer karty bankowej) w celu umożliwienia pokrycia opłat za ogłoszenie i kosztów opcji publikacji. Dane te będą dostępne tylko dla naszego dostawcy usług płatniczych działającego w charakterze podwykonawcy.

  Odpowiedź na ogłoszenie

  Odpowiadając na ogłoszenie, musisz podać nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i kraj pochodzenia. Jeśli odpowiadasz na ofertę pracy, możesz zaimportować swoje CV.

  Wyszukiwanie oparte na geolokalizacji

  Korzystając z funkcji „Sprzęt w mojej okolicy” na naszej stronie głównej, zgadzasz się na udostępnienie nam swoich danych dotyczących lokalizacji, abyśmy mogli reagować na Twoje wyszukiwanie sprzętu blisko Ciebie.

  Kontakt z działem obsługi klienta lub zgłoszenie nadużycia

  Gdy kontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta, musisz podać nam swoje nazwisko, działalność, kraj, adres e-mail i numer telefonu. Możesz również przesłać nam dane osobowe w temacie lub treści wiadomości.
  Jeżeli zgłaszasz nadużycie w związku z ogłoszeniem, musisz podać nam swój adres e-mail i wypełnić pole komentarza.

  Usługa transportowa:

  Jeżeli ogłaszasz przetarg celem zebrania ofert naszych partnerów specjalizujących się w usługach transportowych, musisz podać nam swoje imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu oraz miejsca początkowe i końcowe usługi. Informacje te są przekazywane naszym partnerom specjalizującym się w transporcie, dzięki czemu mogą oni przygotować ofertę i odpowiedzieć na twoją prośbę o informacje.

  Usługa ekspertyzy:

  Jeżeli prosisz o ekspertyzę dotycząca Twojego sprzętu, musisz podać nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy. Informacje te są przesyłane do naszego partnera Peritia Services, aby umożliwić mu odpowiedź na Twoją prośbę o ekspertyzę.

  Usługa finansowania:

  Jeżeli ubiegasz się o finansowanie zakupu sprzętu, musisz podać nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu i adres pocztowy. Informacje te są przekazywane naszemu partnerowi Banque Populaire, aby umożliwić mu skontaktowanie się z Tobą i przesłanie Ci spersonalizowanej oferty dotyczącej finansowania.

 • Dane, które gromadzimy automatycznie w związku z korzystaniem z naszych usług

  Rejestrujemy dane o użytkowaniu, w momencie gdy uzyskujesz dostęp do naszych usług (lub korzystasz z nich w inny sposób), zarówno za pośrednictwem naszego serwisu internetowego, jak i naszych aplikacji, na przykład podczas przeglądania i zamieszczania ogłoszeń lub odpowiadania na nie. W szczególności wykonujemy pomiary ruchu w serwisie, na przykład mierzymy liczbę przeglądanych stron, liczbę odwiedzin, a także aktywność odwiedzających i częstotliwość ich powrotu. Aby móc identyfikować Cię i rejestrować Twoją aktywność używamy danych logowania i plików cookie, jak również adresu IP.

  Możemy również zbierać dane techniczne dotyczące Twojego połączenia internetowego, Twojej przeglądarki i Twoich urządzeń.

II - Użytkowanie Twoich danych


 • W ramach wykonywania postanowień wiążącej obie strony umowy wykorzystujemy Twoje dane, aby móc świadczyć Ci nasze usługi, takie jak:

  • zapewnienie publikacji Twojego ogłoszenia;
  • zapewnienie możliwości utworzenia konta użytkownika i zarządzania nim;
  • umożliwienie odczytywania odebranych wiadomości i kontaktowania się z innymi użytkownikami;
  • sprzedaż ogłoszeń i rozliczanie kosztów ich publikacji;
  • wysyłanie użytkownikom wiadomości e-mail dotyczących korzystania z naszych usług;
  • odpowiadanie na pytania kierowane do działu obsługi klienta;
  • kontaktowanie użytkowników z partnerem firmy MB Diffusion;
  • umożliwienie udostępniania ogłoszenia.
 • W oparciu o nasz uzasadniony interes wykorzystujemy Twoje dane, aby:

  • sporządzać zestawienia statystyczne i analizy marketingowe, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki korzystasz z naszych usług;
  • oferować spersonalizowaną zawartość i poprawiać wygodę użytkownika;
  • wysyłać Ci jako użytkownikowi propozycje handlowe i/lub promocyjne pochodzące wyłącznie od firmy MB Diffusion i dotyczące wyłącznie serwisu MachineryZone;
  • zwalczać oszustwa.
 • W oparciu o nasz uzasadniony interes wykorzystujemy Twoje dane do personalizowania reklam w naszej witrynie. Możemy dostosować je do poniższych danych używanych łącznie lub pojedynczo:

  • dane uzyskane w drodze użytkowania naszego serwisu (kategorie przeglądanych ogłoszeń)
  • loginy i dane techniczne, o których mowa w poprzednim artykule, gromadzone przy użyciu plików cookie i plików śledzących.

  Za Twoją zgodą jesteśmy w stanie:

  • ustalać Twoją lokalizację, aby proponować Ci ogłoszenia właściwe dla Twojego położenia geograficznego.
  • udostępniać Twoje dane naszym partnerom reklamowym odpowiedzialnym za ich przetwarzanie celem personalizacji naszych reklam, zarówno w naszym serwisie, jak i w witrynach stron trzecich.
   Nie udostępniamy Twoich danych osobowych naszym partnerom zewnętrznym bez Twojej zgody. Jeśli jednak klikniesz reklamę, reklamodawca dowie się, że przeglądałeś stronę, na której była ona umieszczona.
  • wysyłać Ci oferty handlowe i/lub promocyjne stron trzecich, ale tylko za Twoją zgodą uzyskaną w związku z otrzymaniem wiadomości od MB Diffusion proponującej dostęp do takich ofert.
   MB Diffusion nie prowadzi żadnej sprzedaży bazy danych stronom trzecim.
  • wysyłać niektórym z naszych partnerów Twoje dane kontaktowe, w przypadku gdy poszukujesz możliwości finansowania, ekspertyzy lub transportu.

  Możemy także przetwarzać Twoje dane w celach dowodowych oraz w ramach naszych zobowiązań prawnych.

III - Odbiorcy danych


Gromadzone przez nas dane są dostępne dla naszych dostawców usług działających w charakterze podwykonawców, którzy przyczyniają się do realizacji ww. celów pod względem administracyjno-technicznym (dostawca hostingu, dostawca usług płatniczych, dostawca technologii reklamowych itp.). W związku z tym dane te mogą być przenoszone poza Unię Europejską. W tym przypadku upewniamy się, że przeniesienie odbywa się do krajów uznanych za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub, przynajmniej, na podstawie odpowiednich gwarancji przewidzianych prawem.

W celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane upoważnionym organom administracyjnym i sądowym, jednak wyłącznie na podstawie wniosku sądowego.

Niektórzy z naszych dostawców usług mogą gromadzić dane jako administratorzy danych: chodzi o dostawców usług reklamowych, o których mowa tutaj.

Ponadto, jeżeli użytkownik składa u naszych partnerów wniosek o ekspertyzę, finansowanie lub transport za pośrednictwem formularzy online dostępnych na naszej stronie, jego dane kontaktowe są przekazywane do jednego lub kilku naszych partnerów (zależnie od kryteriów podanych przez użytkownika). Listę ww. partnerów można znaleźć pod następującymi linkami: transport, ekspertyza, finansowanie.

Wreszcie, jeżeli odpowiadasz na ogłoszenie, Twoje dane kontaktowe są wysyłane do ogłoszeniodawcy, który zamieścił ogłoszenie i z tego tytułu występuje jako administrator danych.

IV - Administrator danych


Firma MB Diffusion, zarejestrowana w rejestrze handlowym i rejestrze spółek w Evry pod numerem SIREN 432 552 966, mająca siedzibę przy 98 Allée des Champs Elysées, 91080 COURCOURONNES, reprezentowana przez pana Oliviera Eudesa-Flaviera, Dyrektora Generalnego, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych gromadzonych w ramach serwisu MachineryZone.

Schibsted France, spółka dominująca MB Diffusion, jest również odpowiedzialna za przetwarzanie danych w ramach wsparcia administracyjnego (prawnego, księgowego itp.) i technicznego (narzędzia analityczne) na rzecz realizacji celów stawianych przez MB Diffusion.

V - Czas przechowywania


Czas przechowywania Twoich danych osobowych różni się w zależności od celów ich gromadzenia:

 • Dane klienta (tożsamość, elektroniczne dane adresowe, historia korzystania z serwisu) są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia relacji biznesowych;
 • Dane geolokalizacyjne są przechowywane wyłącznie przez czas potrzebny na przeprowadzenie wyszukiwania ogłoszeń w oparciu o geolokalizację;
 • Dane dotyczące zarządzania kontem i reklamami są przechowywane przez okres 5 lat od daty ich usunięcia, przy czym służą one wyłącznie celom dowodowym;
 • Dokumenty księgowe są przechowywane przez 10 lat jako dowody księgowe;
 • Dane Twojej karty bankowej są przechowywane przez naszego dostawcę usług płatniczych do momentu całkowitej zapłaty, a dla celów dowodowych w przypadku reklamacji - przez 13 miesięcy lub 15 miesięcy, jeśli jest to karta płatnicza z odroczoną płatnością;
  Kryptogram twojej karty jest przechowywany tylko przez czas potrzebny do zakończenia każdej transakcji.
 • Dane, które mogą być przedmiotem nakazu sądowego (dane logowania, tożsamość, dane kontaktowe, dane transakcyjne) są przechowywane przez 12 miesięcy od daty ich zgromadzenia.

VI - Twoje prawa


W świetle przepisów dotyczących danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • Dostęp: jest to prawo do uzyskania potwierdzenia, że ​​Twoje dane są przetwarzane, a jeśli tak, do dostępu do tych danych;
 • Korekta: to prawo do uzyskania, tak szybko, jak to możliwe, że Twoje niedokładne dane zostaną poprawione, a twoje niekompletne dane zostaną uzupełnione;
 • Kasowanie/usunięcie: to prawo do uzyskania, tak szybko jak to możliwe, usunięcia danych, bez uszczerbku dla obowiązków lub zachowania koniecznego okresu przechowywania;
 • Ograniczenie: to prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania, gdy sprzeciwiasz się mu, gdy kwestionujesz dokładność swoich danych, gdy uważasz, że ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub kiedy jest Ci to potrzebne do stwierdzenia, wykonywania lub obrony Twoich praw przed sądem;
 • Sprzeciw: to prawo do sprzeciwienia się w dowolnym momencie przetwarzaniu Twoich danych przez MB Diffusion, z wyjątkiem uzasadnionych i niepodważalnych powodów MB Diffusion. Możesz również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów związanych z przesyłaniem materiałów marketingowych;
 • Przenoszenie: to prawo do otrzymywania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, odczytywalnym maszynowo i interoperacyjnym formacie i przesyłanie go do innego kontrolera bez doznawania z naszej strony jakichkolwiek przeszkód;
 • Masz prawo nie podporządkowywać się decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a wywołującej skutki prawne, które Cię dotyczą lub mają na Ciebie wpływ, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka decyzja jest prawnie dozwolona i konieczna do zawarcia lub wykonania umowy;
 • Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego;
 • Masz prawo wydać instrukcje dotyczące losów Twoich danych osobowych w przypadku Twojej śmierci.

Ponadto możesz w dowolnym momencie zmodyfikować dane osobowe na swoim koncie użytkownika. Po prostu przejdź do swojego konta i kliknij zakładkę „Mój profil”.

Możesz korzystać ze swoich praw do bycia zapomnianym, do przenoszenia danych i dostępu do nich. W tym celu przejdź do zakładki „Mój profil” na swoim koncie użytkownika. Aby skorzystać z innych praw, skontaktuj się z naszą obsługą klienta.

Możesz również skorzystać z opcji dotyczących naszego korzystania z plików cookie, klikając tutaj.

VII - Inspektor ochrony danych


Schibsted France, której MB Diffusion jest jedną ze spółek zależnych, wyznaczyła inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: fr.privacy+mb-diffusion@schibsted.com lub drogą pocztową pod adresem: Schibsted France, inspektor ochrony danych, 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 Paryż.

VIII - Bezpieczeństwo Twoich danych


Chronimy Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa dostosowany do ryzyka. Nasze zabezpieczenia obejmują zapory sieciowe, fizyczną kontrolę dostępu w naszych centrach danych oraz kontrolę zezwoleń na dostęp do informacji.

Pliki cookies:

MB Diffusion pragnie informować Cię w jasny i przejrzysty sposób o używaniu plików cookie podczas przeglądania naszej strony i korzystania z naszych aplikacji.

I - Czym jest plik cookie?

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym urządzenia (komputera, tabletu, telefonu komórkowego) za pośrednictwem przeglądarki i podczas korzystania z serwisu online.
Oznacza to, że plik cookie leboncoin.co.uk jest wysyłany do nas za każdym razem, gdy otwierasz stronę w naszej witrynie z komputera lub urządzenia mobilnego. Pliki cookie rejestrowane przez nas lub podmioty trzecie podczas odwiedzin w naszym serwisie lub użycia naszych aplikacji nie rozpoznają Cię osobiście, lecz rozpoznają jedynie urządzenie, z którego korzystasz. Nie przechowują poufnych danych osobowych, ale dostarczają po prostu informacji o Twojej aktywności w sieci, aby Twoje urządzenie mogło być później rozpoznane.
Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia, ułatwiają natomiast odszukanie Twoich preferencji, wstępne wypełnianie określonych pól i dostosowywanie zawartości naszych usług.
Tylko Ty decydujesz, czy chcesz zapisywać pliki cookie na Twoim urządzeniu i możesz łatwo sprawdzić rejestrację plików cookie. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie i ich kontroli znajdują się w rubryce „Twoje wybory dotyczące plików cookie”.

II - Pliki cookie używane przez firmę MB Diffusion

1. Funkcjonalne pliki cookie

Stosowane przez nas funkcjonalne pliki cookie pozwalają nam:

Te pliki cookie mają okres przechowywania wynoszący 13 miesięcy.

2. Analityczne pliki cookie

Stosowane przez nas analityczne pliki cookie pozwalają nam lepiej poznać nasze strony i aplikacje, a także poprawić doświadczenia użytkowników dzięki tworzeniu statystyk i pomiarów natężenia ruchu czy użytkowania (przeglądane rubryki i treści, sposób poruszania się na stronie itp.).

Te pliki cookie mają okres przechowywania wynoszący 13 miesięcy.

3. Pliki cookie dla ukierunkowanej reklamy

Tak jak to jest wyjaśnione w naszej Polityce prywatności, gdy odwiedzasz stronę MachineryZone, możemy umieszczać na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby tworzyć profil użytkownika i przekazywać Ci ukierunkowane treści reklamowe właściwe dla Ciebie i Twoich zainteresowań.

Stosowane są również pliki cookie dotyczące ukierunkowanej reklamy:

Żywotność naszych reklamowych plików cookie wynosi 60 dni.

III - Pliki cookie naszych partnerów

Pliki cookie mogą być umieszczane w przeglądarce za zgodą użytkownika przez naszych partnerów działających jako administratorzy danych. Nazywa się to pliki cookie strony trzeciej.

Dotyczy to:

Firma MB Diffusion nie zarządza plikami cookie firm partnerskich, nie ma kontroli nad tymi plikami ani nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych zgromadzonych za ich pośrednictwem. W związku z tym radzimy zapoznać się z polityką partnerów dotyczącą plików cookie.

Aby przejrzeć listę tych partnerów i sprawdzić stosowanie przez nich plików cookie w przeglądarce, kliknij tutaj.

IV - Twoje wybory dotyczące plików cookie

Użytkownik może w każdej chwili wyrazić lub zmienić swoje życzenia dotyczące plików cookie, korzystając z poniższych sposobów:

Inne przydatne zasoby

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i możliwym zakresie wyboru w tym obszarze, skorzystaj z poniższych zasobów:

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w przypadku pytań lub próśb dotyczących plików cookie umieszczonych na naszej stronie i/lub ukierunkowanych reklam. W tym celu kliknij link.