Karta publikacji ogłoszeń

1.Rodzaj ogłoszeniodawcy profesjonalnego lub ogłoszeniodawcy indywidualnego


Aby zamieścić ogłoszenie na stronach Agriaffaires i MachineryZone oraz aby utworzyć konto, należy wypełnić odpowiedni formularz i podać pewne informacje, a przede wszystkim rodzaj prowadzonej działalności.

W zależności od rodzaju działalności ogłoszeniodawca zostanie uznany za ogłoszeniodawcę profesjonalnego lub indywidualnego.

Ogłoszeniodawca profesjonalny to każdy posiadający Konto podmiot specjalizujący się w sprzedaży i/lub wynajmie mienia w ramach swojej działalności zawodowej (np. agent handlowy, przedstawiciel handlowy, przewoźnik, wynajmujący, producent itp.).

Ogłoszeniodawca indywidualny to każda posiadająca Konto osoba fizyczna lub prawna, której głównym przedmiotem działalności nie jest sprzedaż ani wynajem mienia (np. rolnik, zakład pracy chronionej, firmy typu ETP, CUMA, osoba fizyczna).

Przypominamy, że wybór działalności nieprofesjonalnej podczas tworzenia konta oznacza, że głównym przedmiotem działalności nie jest sprzedaż ani wynajem mienia.

W przypadku takiego wyboru przez ogłoszeniodawcę, którego głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż lub wynajem mienia, zgodnie z artykułem L132-2 Kodeksu konsumenckiego, który karze mylące praktyki handlowe, ogłoszeniodawca podlega karze pozbawienia wolności na 2 lata i grzywnie w wysokości 300 000 euro.

2.Kryteria klasyfikacji ogłoszeń


2.1 Ogłoszenia są klasyfikowane według rubryk:
 • Dla strony Agriaffaires:
  • rolnictwo,
  • uprawa winorośli, produkcja wina,
  • prace leśne,
  • transport wewnętrzny / podnoszenie,
  • tereny zielone i uprawy zmechanizowane,
  • roboty drogowe.

 • Dla strony MachineryZone:
  • roboty drogowe,
  • transport wewnętrzny / podnoszenie,
  • pojazdy/samochody ciężarowe,
  • maszyny leśne,
  • maszyny do terenów zielonych,
  • maszyny rolnicze.

Każda rubryka jest podzielona na rubryki podrzędne.

2.2 Ogłoszenia są klasyfikowane w porządku chronologicznym

Ostatnie ogłoszenie opublikowane w danej rubryce pojawi się jako pierwsze na stronie wyników w ramach wybranej kategorii. W ramach każdej podkategorii można filtrować ogłoszenia na podstawie następujących kryteriów:

 • rodzaj ogłoszenia,
 • słowa kluczowe,
 • marka,
 • model,
 • rok,
 • cena,
 • kraj,
 • kod pocztowy / miejscowość,
 • maks. odległość.

Kryteria te mogą się zmieniać w zależności od określonych podkategorii.

2.3 Wykupienie opcji publikacji „przenoszenie na początek listy” ma wpływ na klasyfikację ogłoszeń
Wykupienie opcji publikacji „przenoszenie na początek listy” umożliwia ogłoszeniodawcy przenoszenie ogłoszenia na liście.

Opcja ta umożliwia ogłoszeniodawcom profesjonalnym przenoszenie ogłoszenia:
 • jeden raz, natychmiast po opublikowaniu ogłoszenia,
 • jeden raz, po tygodniu od umieszczenia ogłoszenia online pod warunkiem, że jest ono nadal online,
 • jeden raz dziennie do momentu anulowania opcji przez ogłoszeniodawcę lub wycofania/usunięcia ogłoszenia,
 • jeden raz w tygodniu do momentu anulowania opcji przez ogłoszeniodawcę lub wycofania/usunięcia ogłoszenia,
 • jeden raz w miesiącu do momentu anulowania opcji przez ogłoszeniodawcę lub wycofania/usunięcia ogłoszenia.

Opcja ta umożliwia ogłoszeniodawcom indywidualnym przenoszenie ogłoszenia:
 • jeden raz, natychmiast po opublikowaniu ogłoszenia,
 • jeden raz, po tygodniu od umieszczenia ogłoszenia online pod warunkiem, że jest ono nadal online,
 • jeden raz dziennie w ciągu dwóch (2) tygodni,
 • jeden raz w tygodniu w ciągu czterech (4) tygodni,
 • jeden raz w tygodniu w ciągu ośmiu (8) tygodni,
 • jeden raz w tygodniu do momentu anulowania opcji przez ogłoszeniodawcę lub wycofania/usunięcia ogłoszenia,
 • jeden raz w miesiącu do momentu anulowania opcji przez ogłoszeniodawcę lub wycofania/usunięcia ogłoszenia.

Ikona „przenoszenie na początek listy”, widoczna przez dwadzieścia cztery (24) godziny od momentu aktywacji opcji, informuje pozostałych użytkowników, że ogłoszenie korzysta z tej opcji.

3.Kilka porad dotyczących zamieszczania ogłoszenia:


3.1 Tekst ogłoszenia
Tekst ogłoszenia musi obowiązkowo opisywać produkt/mienie/usługę, których dotyczy ogłoszenie. Tekst ogłoszenia nie może proponować kilku sztuk mienia.

Zabrania się:

 • zamieszczania tego samego ogłoszenia w kilku działach i/lub kategoriach,
 • równoczesnego posiadania tego samego ogłoszenia kilka razy na stronie; przed zamieszczeniem nowego ogłoszenia dotyczącego tego samego mienia należy usunąć ogłoszenie poprzednie,
 • umieszczania w tytule i/lub opisie ogłoszenia linków przekierowujących bezpośrednio lub pośrednio do strony internetowej innej niż nasza,
 • podawania adresów URL na zdjęciach umieszczanych w ogłoszeniu,
 • zamieszczania ogłoszeń o charakterze reklamowym (dla dowolnego zawodu),
 • zamieszczania ogłoszeń sprzecznych z obowiązującymi przepisami,
 • zamieszczania ogłoszeń o charakterze politycznym, doktrynerskim, dyskryminacyjnym, seksistowskim itp.,
 • zamieszczania ogłoszeń w dziale innym niż dział, do którego przynależy przedmiot ogłoszenia,
 • umieszczania zdjęć nieprzedstawiających przedmiotu ogłoszenia,
 • umieszczania linków wideo przekierowujących do wideo niezwiązanego z przedmiotem ogłoszenia,
 • wykorzystywania tego samego zdjęcia w kilku ogłoszeniach.

3.2. Ogłoszenie musi proponować pojedynczą sztukę mienia
Każde ogłoszenie musi proponować tylko pojedyncze „mienie lub usługę” do sprzedaży i/lub do wynajmu.

W komentarzu do ogłoszenia można jednak podać, że dostępnych jest kilka identycznych egzemplarzy mienia (tej samej marki, tego samego modelu i z tego samego roku). Nie mogą one jednak w komentarzu do ogłoszenia stanowić przedmiotu szczegółowego opisu.
 • Przykład dozwolonego komentarza: „dostępne 2 egzemplarze”.

Wyjątki: zezwalamy na opisanie kilku sztuk mienia w ramach pojedynczego ogłoszenia wyłącznie w następujących przypadkach:

 • części zamienne do tej samej maszyny,
 • sprzęt do przechowywania,
 • partie identycznego sprzętu. Uwaga: cena za partię sprzętu musi być ceną całkowitą, ceny jednostkowe zostaną odrzucone.

3.3 Ogłoszenie musi zostać umieszczone w odpowiedniej rubryce
Ogłoszenia należy umieszczać w rubryce odpowiadającej „mieniu lub usłudze” proponowanej do sprzedaży i/lub wynajmu.

Jeżeli mienie lub usługa nie pasuje do żadnej kategorii, należy wybrać kategorię „inne” znajdującą się w każdej rubryce.

3.4 Podczas zamieszczania ogłoszenia wszystkie pola obowiązkowe muszą być wypełnione
Wszystkie pola oznaczone w formularzu składania ogłoszenia gwiazdką „*” są obowiązkowe i muszą być wypełnione w celu zatwierdzenia ogłoszenia.

Jeżeli marka sprzętu, rozmiar opon maszyny lub rasa zwierzęcia nie znajdują się na liście, zachęcamy, aby podczas wprowadzania ogłoszenia, przesłać prośbę o umieszczenie na liście, zamieszczając zdjęcie „mienia lub usługi” z widoczną marką. Ułatwi to zatwierdzenie ogłoszenia.

Podczas zamieszczania ogłoszenia zalecamy wypełnienie wszystkich podanych pól, nawet pól nieobowiązkowych, aby podać jak najwięcej informacji potencjalnym kupującym i/lub najemcom.

3.5. Komentarze muszą zawierać dodatkowe informacje dotyczące „mienia lub usługi” stanowiących przedmiot ogłoszenia
Komentarze nie mogą zawierać następujących elementów:

 • adresów internetowych kierujących do innych niż nasze stron internetowych, forów, sieci społecznościowych itp.,
 • numerów telefonów lub adresów e-mail,
 • reklam wydarzeń (drzwi otwarte, promocje lub dni handlowe),
 • szczegółów dotyczących działalności sprzedającego (np. dystrybutor następujących marek.../ ),
 • innego mienia proponowanego do sprzedaży, odniesień do innych ogłoszeń o sprzedaży lub poszukiwaniu (np. „sprzedaję również”, „poszukuję”),
 • propozycji zamiany jednego mienia na inne,
 • komentarzy oczerniających, obraźliwych i/lub poniżających innego użytkownika i/lub ogłoszeniodawcę, konkurenta, markę lub inną osobę.

3.6 Główne zdjęcie ogłoszenia musi przedstawiać wyłącznie proponowaną treść
Zdjęcia mienia proponowanego do sprzedaży lub wynajmu pochodzące z broszur lub katalogów oraz plany, a w szczególności rysunki, karty techniczne lub specyfikacje mogą być umieszczane wyłącznie jako zdjęcia pomocnicze.

Umieszczone zdjęcia muszą przedstawiać sprzedawane mienie i nie mogą być wykorzystywane w kilku ogłoszeniach.

Zabrania się umieszczania zdjęć zawierających:
 • logo (z wyjątkiem niewielkich, które nie zakrywają „mienia lub usługi” będących przedmiotem ogłoszenia i nie mają zbyt dużych rozmiarów),
 • przedmioty niezwiązane z ofertą,
 • reklamy i/lub informacje o imprezach albo zaproszenia na nie,
 • zrzuty ekranu i/lub komentarze.

Zdjęcia pobrane z Internetu lub ze stron internetowych producentów podlegają prawom własności intelektualnej i mogą być wykorzystywane za zgodą właściciela. Za ich niedozwolone wykorzystanie odpowiedzialność ponosi ogłoszeniodawca.

Ogłoszenie ze zdjęciem jest przeglądane 5 razy częściej niż ogłoszenie bez zdjęcia, a ogłoszenie z 10 zdjęciami jest przeglądane 15 razy częściej niż ogłoszenie z pojedynczym zdjęciem. Na stronach Agriaffaires i MachineryZone podczas publikowania ogłoszenia można zamieszczać do 10 zdjęć bez dodatkowych kosztów. Obecnie można również powracać do zdjęć i kadrować je według własnego uznania.

3.7 Linki do wideo
Linki do wideo umieszczane w ogłoszeniu muszą przekierowywać wyłącznie do wideo prezentującego mienie stanowiące przedmiot ogłoszenia. Wideo musi być zrealizowane przez ogłoszeniodawcę.

W związku z tym ogłoszeniodawca nie może umieszczać w ogłoszeniu linków przekierowujących do wideo zrealizowanych przez producenta lub dystrybutora mienia stanowiącego przedmiot ogłoszenia.

W wideo zabronione jest podawanie:
 • adresów stron internetowych, forów, innych sieci społecznościowych itp.,
 • numerów telefonów,
 • adresów e-mail,
 • szczegółów dotyczących ogłoszeniodawcy, a w szczególności marek,
 • informacji o imprezach (drzwiach otwartych, promocjach lub dniach handlowych).

3.8 Ogłoszenia o sprzęcie nowym
Za sprzęt nowy uznawany jest każdy sprzęt, którego liczba godzin pracy jest mniejsza niż 20 godzin użytkowania lub których przebieg wynosi mniej niż 50 km (sprzęt z wystaw, demonstracyjny).

Sprzęt zostanie uznany za używany, jeżeli wykazuje oznaki/ślady zużycia. Ogłoszenie o sprzęcie nowym musi obowiązkowo:
 • Zawierać zdjęcie sprzętu wykonane w parku maszynowym sprzedającego. Ogłoszenie nie może zawierać zdjęć sprzętu proponowanego do sprzedaży lub wynajmu pochodzących z broszury lub katalogu ani zdjęć planów (rysunków, kart technicznych lub specyfikacji) — są one dozwolone wyłącznie jako zdjęcia uzupełniające;
 • Proponować sprzęt dostępny od ręki.

W przypadku części zamiennych dopuszczalne jest umieszczanie zdjęć z katalogu.

Dla Francji, Włoch, Belgii, Luksemburga i Szwajcarii:
 • Producenci i importerzy sprzętu nie mogą publikować ogłoszeń dotyczących sprzętu nowego.

3.9 Aby umieścić ogłoszenie o wynajmie, ogłoszeniodawca musi:
 • posiadać konto na stronie Agriaffaires i/lub MachineryZone,
 • proponować w każdym ogłoszeniu pojedyncze urządzenie,
 • zaznaczyć pole „rodzaj wynajmu”,
 • określić, czy wynajem odbywa się z operatorem/kierowcą czy bez,
 • określić cenę wynajmu za godzinę.

Do wynajmu można proponować wyłącznie maszyny i urządzenia.

3.10 Aby umieścić ogłoszenie o poszukiwaniu, ogłoszeniodawca musi:
 • wybrać rubrykę, której odpowiada poszukiwany sprzęt,
 • określić w tytule ogłoszenia poszukiwane mienie lub usługę,
 • podać w ogłoszeniu tylko jedno mienie lub usługę.

W ogłoszeniu zabronione jest:
 • umieszczanie propozycji sprzedaży i/lub świadczenia usług,
 • umieszczanie reklam i/lub nazw firm,
 • podawanie numeru telefonu, adresu e-mail, adresu komunikatora internetowego lub adresu strony internetowej.

3.11 Szczególne zasady rozpowszechniania dla niektórych rubryk:

3.11.1 Zwierzęta

We wszystkich ogłoszeniach proponujących sprzedaż zwierząt zabrania się ogłoszeniodawcom odwoływania do imprez, w szczególności targów, salonów, akcji otwartych drzwi itp.

 • Regulamin dotyczący ogłoszeń: Psy

  W tej kategorii można umieszczać jedynie ogłoszenia o sprzedaży psów powiązanych z działalnością rolniczą (np. psów pasterskich, psów myśliwskich itp.). Zgodnie z artykułem L214-8 Kodeksu rolnego ogłoszenie musi zawierać następujące informacje obowiązkowe:

  • wiek zwierząt lub ich datę urodzenia,
  • przynależność zwierzęcia do rasy lub jej brak oraz informacja o ewentualnym wpisaniu go do rejestru pochodzenia LOF (krajowej Księgi Rodowodowej),
  • numer rejestracji każdego sprzedawanego zwierzęcia lub numer rejestracji samicy, która je urodziła,
  • liczba zwierząt w miocie,
  • numer tatuażu każdego szczeniaka lub w przypadku jego braku numer tatuażu matki,
  • każde zwierzę przekazywane bezpłatnie lub odpłatnie musi posiadać tatuaż i być zaszczepione: należy wpisać informację „posiada tatuaż i jest zaszczepione”.

  Obowiązuje zakaz nabywania i bezpłatnego lub odpłatnego przekazywania psów atakujących 1. kategorii, tj. psów niewpisanych do księgi genealogicznej uznawanej przez Ministerstwo Rolnictwa i przypominających pod względem morfologicznym psy ras:

  • staffordshire terrier i amerykański staffordshire terrier (te dwa rodzaje psów są powszechnie znane pod nazwą „pitbull”)
  • mastif, powszechnie znane pod nazwą „boerboel”,
  • tosa.

 • Zwierzęta gospodarskie
  Każde ogłoszenie musi dotyczyć tylko jednego zwierzęcia, z wyjątkiem sprzedaży stad tego samego gatunku.


3.11.2 Nieruchomości

 • Diagnostyka wydajności energetycznej:

  Każde ogłoszenie dotyczące sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, której głównym przeznaczeniem jest zamieszkanie lub inny sposób użytkowania (np. biura), musi zawierać literę odpowiadającą skali odniesienia klasyfikacji energetycznej i emisji gazów cieplarnianych przyznaną w ramach diagnostyki wydajności energetycznej przeprowadzonej przez uprawnionego technika.

 • Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości publikowane przez profesjonalnego ogłoszeniodawcę z branży nieruchomości:

  Jeżeli przewidziane jest wynagrodzenie płatne przez nabywcę, ogłoszeniodawca musi podać w ogłoszeniu:
  • część wynagrodzenia brutto płatnego przez nabywce jako procent ceny bez uwzględnienia tego wynagrodzenia,
  • cenę sprzedaży z ujętym wynagrodzeniem, która musi być obowiązkowo podana w taki sposób, aby była widoczna dla konsumenta jako pierwsza. W ogłoszeniu musi być również podana cena bez wynagrodzenia.

  Jeżeli wynagrodzenie jest płatne wyłącznie przez sprzedawcę, należy podać jedynie cenę sprzedaży bez wynagrodzenia. W każdym przypadku ogłoszenie o sprzedaży musi określać sposób podziału wynagrodzenia pomiędzy nabywcę i sprzedawcę.

 • Ogłoszenia o dzierżawie gruntów rolnych publikowane przez profesjonalnego ogłoszeniodawcę z branży nieruchomości:

  Artykuł 4 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2017 r. nakazuje podanie pewnych informacji we wszystkich ogłoszeniach o wynajmie niesezonowym, tj. o wynajmie, którego okres przekracza 90 dni.
  Są to następujące informacje:
  • czynsz miesięczny zawierający wszystkie opłaty,
  • opłaty wymagane od najemcy,
  • dodatek do czynszu dla gmin podlegających dozorowi (Paryż i Lille),
  • kwota kaucji gwarancyjnej,
  • ewentualne wyposażenie w meble, jeżeli występuje,
  • całkowita kwota wynagrodzenia pośrednika płatna przez najemcę,
  • część wynagrodzenia wymagana z tytułu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego,
  • gmina, w której znajduje się wynajmowana nieruchomość,
  • wynajmowana powierzchnia mieszkalna.


3.11.3 Usługi (z wyjątkiem transportu)

Usługi świadczone przez rolników: w tej kategorii przyjmowane są jedynie ogłoszenia składane przez rolników i osoby fizyczne.

Usługi świadczone przez firmy: przyjmowane są jedynie ogłoszenia składane przez firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne i firmy prawidłowo zarejestrowane we właściwych organach.

Zgodnie z okólnikiem Ministerstwa Rolnictwa DGPAAT/SDEA/C2011-3032 z dnia 27.04.2011 r. firmy typu GAEC, EARL i SCEA nie mogą umieszczać ogłoszeń w rubryce „Usługi”.

Ogłoszenia proponujące transport maszyn nie są akceptowane w tej rubryce.


3.11.4 Materiał siewny pochodzący z gospodarstw

Zgodnie ze zmodyfikowanym rozporządzeniem nr 81-605 z dnia 18 maja 1981 r. sprzedaż materiału siewnego pochodzącego z gospodarstw jest zabroniona. Można proponować wyłącznie certyfikowany materiał siewny, a informacja ta musi być obowiązkowo podana w ogłoszeniu.


3.11.5 Produkty fitosanitarne

Ponieważ dystrybucja produktów fitosanitarnych podlega zezwoleniu właściwych władz, każde ogłoszenie proponujące sprzedaż takich produktów musi obowiązkowo podawać numer zezwolenia wydanego ogłoszeniodawcy przez takie władze.

4.Prawo do rezygnacji i gwarancja


Od 1 stycznia 2018 r. ogłoszeniodawcy indywidualni muszą w komentarzach do swoich ogłoszeń określać, czy przyznają kupującemu prawo do rezygnacji.
Kiedy mienie lub usługa jest proponowana przez osobę indywidualną:

 • W przypadku braku odpowiedniego zapisu w ogłoszeniu kupującemu nie przysługuje prawo do rezygnacji, a zatem nie może on żądać zwrotu zapłaconej kwoty ani wymiany mienia lub usługi proponowanej przez sprzedającego;
 • Kupujący nie korzysta z (1) gwarancji prawnej zgodności mienia określonej w artykule L217-4 i kolejnych Kodeksu konsumenckiego oraz (2) z gwarancji braku wad przedmiotu sprzedaży przewidzianej w artykule 1641 i kolejnych Kodeksu cywilnego.